Make your own free website on Tripod.com

จันทรา บัณฑะ ปราณยาม

การฝึก

  1. นั่งสมาธิ ตัวตรง หลังตรง อย่าเกร็ง        

  2. ใช้นิ้วหัวแม่มือข้างขวาปิดรูจมูกขวา หายใจเข้าแรงๆทางรูจมูกซ้าย แล้วกลั้นหายใจให้นานที่สุดเท่าที่จะ    ทนได้ เพื่อส่งลมปราณไปทั่วร่าง

  3. ขณะกลั้นลมหายใจ ใช้นิ้วนางและนิ้วก้อยปิดรูจมูกซ้ายอีก

  4. เปิดรูจมูกขวา แล้วหายใจออกช้าๆเบาๆให้นานๆด้วย

  5. ไม่ต้องทำสลับกัน ให้เริ่มทำตามข้อ 1 ถึง 4   ทำเช่นนี้ 5 ถึง 15 รอบก็ได้

ข้อควรระวัง ไม่ควรฝึกในช่วงที่มีอากาศร้อน

ผลจากการฝึก ช่วยลดความร้อนในร่างกาย บำบัดโรคหัวใจ ลดการไหลเวียนของน้ำดี ขจัดอาการเฉื่อยชาเกียจคร้าน

กลับสู่ การฝึกปราณยาม

กลับสู่ การออกกำลังกาย

กลับสู่ การออกกำลังกายแบบโยคะ