Make your own free website on Tripod.com

แพ้อากาศ

อาการและสาเหตุ

จุดที่กดได้แก่

  1. จุดเหอกู่ อยู่บริเวณหลังมือ โดยอยู่ใต้โคนนิ้วหัวแม่มือประมาณ 1/2 นิ้ว และใต้โคนนิ้วชี้ประมาณ 2 นิ้ว ให้นวดเข้าหาข้อมือ

  2. จุดอิ๋งเซียง อยู่ที่ข้างจมูกตรงกึ่งกลางปีกจมูกทั้งสองข้าง ให้นวดขี้นบน

  3. จุดเหอเจียว อยู่ต่ำกว่าจุดอิ๋งเซียง 1 1/2 นิ้วมือ ให้นวดขี้นบน

  4. จุดอิ้นถัง อยู่ตรงกลางสันจมูก กึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วทั้ง 2 ข้าง  ให้นวดลงล่าง

  5. จุดจิงหมิง อยู่หัวตาด้านข้างของสันจมูก นวดขึ้นบน

  6. จุดจ่านจู๋ อยู่ที่หัวคิ้วทั้ง 2 ข้าง นวดขึ้นบน

จุดบนใบหู

     หูขวา

  1.     จุดอยู่ที่ขอบใบหู ส่วนที่สูงสุดของใบหู นวดไปด้านหลัง

  2. จุดอยู่ที่ขอบโค้งของแอ่งหู   นวดลงล่าง

  3. จุดอยู่ที่ส่วนล่างของใบหู นวดขึ้นบนเอียงไปด้านหน้า

หูซ้าย

        นวดเช่นเดียวกับหูขวา แต่ทิศทางตรงกันข้าม

การกดจุด

        กดจุดที่ร่างกายและใบหูสลับกัน นวดวันละ 1-3 ครั้ง ครั้งละ5-10 นาที ถ้ามีอาการมากควรพบแพทย์