Make your own free website on Tripod.com

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

เหล้า

        เหล้ามีแอลกอฮกล์เป็นส่วนประกอบ เมื่อเข้าไปในร่างกายจำนวนเล็กน้อย จะกระตุ้นหัวใจให้ทำงานมากขึ้น หลอดเลือดจะขยายตัวการไหลเวียนเลือดแรงขึ้น และมีฤทธิ์กดสมองส่วนที่    เกี่ยวข้องกับบุคลิกและลักษณะเฉพาะคน ผู้ดื่มจะรู้สึกอบอุ่น คึกคัก ระงับความตื่นเต้นและมีความกล้ามาก    ขึ้น แต่เมื่อดื่มต่อไปมากขึ้น แอลกอฮอล์จะกดสมองส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและการ   เห็นภาพ การประสานงานของร่างกายต่ำลง ถ้าดื่มต่อจะกดสมองส่วนความรู้สึก ศูนย์ควบคุมการทำงานของ   ระบบต่างๆในร่างกาย ทำให้หมดสติและอาจถึงแก่ชีวิตได้

        นอกจากนี้คนติดเหล้ามักจะเป็นโรคขาดสารอาหาร การดื่มไม่หยุดยั้งทำให้ตับเสื่อม เมื่อตับเสื่อมก็ไม่สามารภขจัดสารพิษออกจากเลือดได้หมด ทำให้ตับแข็ง ซึ่งเซลล์ตับไม่อาจทำงานได้ตามปกติ

อาหารไขมันสูง

        การกินอาหารทอด อาหารมันเป็นประจำ จะทำให้ได้ไขมันจำนวนมาก ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อ   หลอด  เลือดแดง ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดี ซึ่งจะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ และมะเร็ง

อาหารหวานจัด

        การกินอาหารที่มีน้ำตาลทราย มีผลเสียหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ น้ำตาลทรายไม่มีสารสำหรับเมตาโบลิสม์ จึง    ต้องดึงเอาสารอาหารอื่นในเลือดมาเผาผลาญตัวเอง นอกจากนี้ยังเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆหลายโรค เช่น  ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เบาหวาน ความดันเลือดสูง เป็นต้น

อาหารสำเร็จรูป

        เนื่องจากคุณท่าทางอาหารในอาหารสำเร็จรูปถูกทำลายไปจนหมดสิ้น หรือระหว่างกระบวนการผลิต    สารอาหารจะถูกสกัดออก แล้วเติมเข้าไปใหม่ในอัตราส่วนผิดธรรมชาติ ทำให้สมดุลของสารอาหารต่างๆ ถูก   ทำลายไป

อาหารซึ่งมีสารเคมีเป็นส่วนผสม

        สารผสมอาหารเป็นสารที่ไม่มีคุณค่าแต่อย่างไร แล้วยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีก

แป้งที่ถูกขัดสีและป่นจนละเอียดขาว

        เป็นอาหารที่ขาดเส้นใยทางธรรมชาติ อีกทั้งวิตามินและเกลือแร่ยังหายไป

เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสม

        เช่น น้ำอัดลมประเภทน้ำดำ ชา กาแฟ เป็นต้น โดยคาเฟอีนมีคุณสมบัติในการทำปฏิกริยากับสมองและ    ระบบประสาท มีผลกระทบต่อส่วนต่างๆของร่างกายแตกต่างๆกัน เป็นเหตุให้เกิดอาการทางประสาท กระวน  กระวาย หงุดหงิดง่าย ช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญในร่างกาย มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ

        สำหรับในกาแฟนั้น แม้จะมีชนิดสกัด คาเฟอีนออกหมดก็ตาม แต่ก็ยังมีอันตรายอยู่ เนื่องจากกระบวนการ   การสกัดเอาคาเฟอีนออกทำให้เกิดสารเคมีอื่นขึ้นมา และอาจเป็นอันตรายต่อการเมตาโบลิสม์ของร่างกาย

        ส่วนในชานั้น มีคาเฟอีนอยู่ก็จริง แต่น้อยกว่ากาแฟ แต่มีสารแทนนินซึ่งขัดขวางการดูดซึมของเกลือแร่   และวิตามิน การเติมมะนาวหรือนมลงไปในน้ำชาอาจจะลดแทนนินลงได้

        ถ้าหากอยากดื่มชาจริงๆตามหลักของแมคโครไบโอติคส์แนะนำให้ดื่ม น้ำชาที่ทำจากก้านชา หรือ   เครื่องดื่มที่ทำจากข้าวหรืออาจใช้ชาสมุนไพรก็ได้             

Meal5.wmf (16076 bytes)

.....

กลับสู่ หลักการบริโภคเพื่อสุขภาพ