Make your own free website on Tripod.com

การฝึกปราณยาม

การฝึกหายใจแบบโยคี

การหายใจขจัดพิษร้ายในร่างกาย

อุชชาญี

นัทกิ ปราณยาม

สุริยะ บัณฑะ ปราณยาม

จันทรา บัณฑะ ปราณยาม

กลับสู่ การออกกำลังกาย

กลับสู่ การออกกำลังกายแบบโยคะ