Make your own free website on Tripod.com

หวัด

อาการ

จุดที่ใช้แก้อาการ ได้แก่

 1. จุดจี้เจียว อยู่ห่างจากปลายจมูกไปทางด้านข้าง 1.5นิ้วมือซึ่งจะอยู่ตรงกับตาดำพอดี ให้นวดจุดนี้ลงล่าง

 2. จุดซือไป๋ เป็นแอ่งเล็กๆอยู่ต่ำกว่าตาดำ 2 นิ้วมือ ให้นวดลงล่าง

 3. จุดอิ๋งเซียง อยู่บนยอดปีกจมูก ให้นวดเข้าหาสันจมูก

 4. จุดเหอเจียว อยู่ห่างจากริมฝีปาก 1.5 นิ้วมือ ให้นวดออกไปด้านข้าง

 5. จุดอิ้นถัง อยู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วทั้งสอง ให้นวดจุดนี้ลง

 6. จุดจิงหมิง อยู่ที่หัวตาด้านข้างของสันจมูก ให้นวดขึ้นบน

 7. จุดจ๋านจู๋ อยู่ที่หัวคิ้วทั้งสองข้างให้นวดขึ้นบน

 8. จุดเหอกู่   อยู่หลังมือต่ำกว่านิ้วชี้ประมาณ 2 นิ้วมือ และห่างจากนิ้วหัวแม่มือประมาณ 1.5 นิ้วมือ

        จุดที่ใบหู

            หูขวา

 1. จุดบริเวณตีนหู โดย 2 จุดอยู่ติ่งหูส่วนบนและมีส่วนล่างอีกหนึ่งจุด ให้นวด 2 จุดบนไปด้านหลัง ส่วนหนึ่งจุดล่างนวดขึ้นและเอียงไปด้านหน้า

 2. จุดสันกลางหูส่วนที่โผล่มาจากแอ่งหู ให้นวดขึ้นตามแนวสันหู

            หูซ้าย

 1. นวดในตำแหน่งเดียวกับหูขวา แต่ทิศทางการนวดตรงข้ามกัน

        การกดจุด

            ใบหูและร่างกายนวดสลับกัน นวดวันละ1-3 ครั้ง นวดนานครั้งละ 5-10 นาที ขึ้นกับความรุนแรงและสิ่งที่ลืมไม่ได้คือ ให้ใส่เลื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นเสมอ