Make your own free website on Tripod.com

1.ท้องผูกเนื่องจากกินอาหารที่มีกากน้อยไป

 

              มีสาเหตุกล่าวคือ กินอาหารที่มีกากน้อยไป    โดยอาหารที่มีกากได้แก่ ผัก และ ผลไม้   ผู้ที่ท้องผูกชนิดนี้จะมีอาการไม่ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาหลายวันหรือถ่ายยาก โดยอุจจาระจะมีอาการแห้งและแข็ง ถ้ามีอาการรุนแรงจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด    อาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย ปวดท้องได้ เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปเมื่อขับถ่ายอุจจาระได้แล้ว

            จุดที่ใช้แก้อาการได้แก่

            1.จุดเหอกู่ อยู่บริเวณหลังมือ โดยอยู่ใต้โคนนิ้วหัวแม่มือประมาณ 1/2นิ้ว และใต้โคนนิ้วชี้ประมาณ 2นิ้ว โดยให้นวดเข้าหาข้อมือ

            2.จุดชีฉือ เวลาหาจุดนี้ให้งอแขนโดยจุดนี้จะอยู่ปลายมุมด้านนอกของรอยพับแขน ให้นวดขึ้นบน

            3.จุดโส่วซานหลี่ เวลาหาจุดนี้ให้งอศอก โดยจุดจะอยู่ด้านหน้ารอยพับแขนประมาณ 3-4นิ้วมือ โดยให้นวดเข้าหาจุดชีฉือ

            4.จุดส้างจี้ซี ตำแหน่งจะอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางหัวเข่า ประมาณ 8 นิ้วมือ ห่างจากสันหน้าแข้งออกไปด้านข้างด้านละ 2 นิ้วมือ    ให้นวดจุดลงล่าง

            5.จุดต้าฉางหยู   ตำแหน่ง บริเวณกระดูกบั้นเอวอันที่ 4 ห่างออกไปด้านข้างประมาณ 2-3นิ้วมือ ให้นวดจุดนี้ลงล่าง

            ส่วนที่ใบหู   หูขวา จุดจะอยู่บริเวณด้านหลังใบหูส่วนบน ตรงแอ่งตื้นๆ ให้นวดจุดนี้ขึ้นบน ส่วนตรงหูซ้าย จุดจะอยู่บริเวณเดียวกับหูขวา ให้นวดขึ้นบนเช่นเดียวกัน

            การกดจุด

            ให้กดจุดที่ร่างกายสลับกับใบหู กดวันละ1-3ครั้ง ครั้งละประมาณ 5-10นาที ขึ้นอยู่กับความรุนแรง รวมทั้งควรกินอาหารที่มีกากให้มากๆ และฝึกนิสัยการขับถ่ายให้เป็นเวลา