Make your own free website on Tripod.com

ท้องผูกจากสาเหตุคิดมาก วิตกกังวล

อาการและสาเหตุ

        ระบบย่อยอาหารผิดปกติ ท้องอืดคล้ายอาหารไม่ย่อย จุกเสียด แน่นท้องได้ อุจจาระที่ออกมาเป็นก้อนเล็กๆเหมือนขี้แพะ ถ่ายออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น   โดยมีสาเหตุมาจาก คิดมาก วิตกกังวล

จุดที่กด มีดังนี้

  1. จุดเหอกู่ อยู่บริเวณหลังมือตรงแอ่งระหว่างโคนนิ้วหัวแม่มือและโคนนิ้วชี้ นวดจุดเข้าหาข้อศอก

  2. จุดโห้วซี อยู่ตรงแอ่งเล็กด้านข้างข้อมือ ต่ำกว่าข้อต่อของโคนนิ้วก้อยพอดี ให้นวดจุดนี้เข้าหาข้อศอก

  3. จุดสิงเจียน อยู่ในง่ามระหว่างนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วเท้าที่ 2 ให้นวดจุดนี้เข้าหาข้อเท้า

  4. จุดไท่ชง อยู่เหนือจุดที่ 3 ประมาณ 2-3 นิ้วมือ ให้นวดจุดนี้พร้อมกับจุดที่ 3 และนวดเข้าข้อเท้า

  5. จุดจู๋ซานหลี่ หาจุดได้โดยวางฝ่ามือ กางนิ้วออกเล็กน้อย จุดจะอยู่ที่ปลายนิ้วนาง นวดลงล่าง

จุดที่ใบหู

    หูขวา

  1. อยู่หน้าหูตรงที่เชื่อมระหว่างใบหูและศรีษะ มี 2จุด คือ ที่หน้าหูส่วนบนและส่วนล่าง ให้นวดสองจุดนี้ขึ้นบน

  2. อยู่ที่สันกลางหู ส่วนที่โผล่มาจากแอ่งหู ให้นวดลงล่าง

หูซ้าย

        ให้นวดลงทุกจุด

การกดจุด

        กดที่ใบหูและร่างกายสลับกัน นวดนานครั้งละ 10 นาที   ถ้าให้ดีควรนวดประมาณครึ่งชั่วโมง ก่อนที่จะเข้าไปถ่ายอุจจาระ