Make your own free website on Tripod.com

ไอ

  1. ถ้าไอหวัดคันคอ หรือระคายคอ   ให้จิบยาแก้ไอน้ำดำ หรือยาแก้ไอน้ำเชื่อม หรือ ยาละลายเสมหะ หรือใช้มะนาวฝานบางๆจิ้มเกลืออม

  2. ถ้าไอมีเสลดเหนียว สีขาว (โดยเฉพาะหลังเป็นไข้หวัด) ให้ดื่มน้ำอุ่นมากๆ และพักผ่อนมากๆ ไม่ต้องจิบยาแก้ไอ แต่ใช้ยาละลายเสมหะได้ หรือใช้ใบเสนียดคั้นเอาน้ำดื่ม ครั้งละ 2 ช้อนชา

  3. ถ้าไอมีเสลดเหลืองให้กินยาปฏิชีวนะ

  4. งดบุหรี่ อย่ากินของมัน ของทอด

  5. ถ้าไอนานกว่า 2 สัปดาห์ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด หรือไออกเป็นเลือด ควรไปหาหมอ