Make your own free website on Tripod.com

ไอและหลอดลมอักเสบ

อาการและสาเหตุ

        มีอาการไอ ซึ่งมักจะเป็นมากในตอนกลางคืน ระยะแรกจะไอแห้งๆ และเจ็บหน้าอกเพราะไอมาก 4-5 วัน ต่อมาจะเป็นเสมหะสีขาวหรือสีเขียว ซึ่งถ้าเสมหะมีสีเขียว     ต้องพบแพทย์เพื่อสั่งยาปฏิชีวนะ ส่วนสาเหตุนั้นมาจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียซึ่งติดต่อกันโดยการหายใจ ไอ จาม รดกัน และเกิดจากสารระคายเคือง

จุดที่ใช้กด ได้แก่

  1. จุดหยูฝู่ อยู่บริเวณของล่างของกระดูกไหปลาร้า ใกล้กับกระดูกสันอก นวดขึ้นบน

  2. จุดจิวเหว่ย อยู่กึ่งกลางของปลายกระดูกสันอก (ลิ้นปี่) นวดขึ้นบน

  3. จุดซานจง อยู่เหนือจุดจิวเหว่ยระดับหัวนม นวดขึ้นบน

  4. จุดเลี่ยเชวีย อยู่บริเวณด้านข้างของข้อมือ (ห่างจากฝ่ามือ 2 นิ้วมือ) นวดเข้าหาฝ่ามือ

  5. จุดต้าจุย เป็นจุดสำหรับหลอดลมอักเสบเรื้อรัง อยู่บริเวณต้นคอ เมื่อก้มศรีษะลงจะมองเห็นปุ่มกระดูกนูนๆ นวดขึ้นบน

  6. จุดเฟิงหลง อยู่กึ่งกลางหน้าแข้ง ในแนวกึ่งกลางหัวเข่า นวดลง

จุดที่ใบหู

        หูขวา

  1. จุดจะอยู่ที่รอยต่อระหว่างหูและศรีษะ นวดขึ้นบน

  2. จุดอยูที่ส่วนล่างของแอ่งหู นวดขี้นบน

หูซ้าย

  1. เป็นจุดสำหรับหลอดลม อักเสบเรื้อรัง นวดในตำแหน่งเดียวกับหูขวา มี 2 จุดเช่นกัน แต่นวดในทิศทางตรงข้าม

การกดจุด

        ถ้าสูบบุหรี่ให้เลิกสูบ กดจุดบนร่างกายสลับวันกับใบหู โดยกดแต่ละครั้งนาน 5-10 นาที