Make your own free website on Tripod.com

อาหาร

                    หลักในการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 1. รับประทานอาหารให้มีความหลากหลายและมีความสมดุลชองอาหาร รับประทานอาหารให้เป็นเวลา ไม่ควรรับประทานเฉพาะเวลาที่หิว

 2. หลีกเลี่ยงของหวานหรืออาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาล

 3. รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีใยอาหารเพิ่มขึ้น   เพราะอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ให้กากอาหารสูง ย่อยช้า จะใช้อินซูลินน้อยในขบวนการเมตาโบลิซึม

 4. รับประทานอาหารที่มีไขมันให้น้อยลง

 5. ลดอาหารเค็มหรือการใช้เกลือให้น้อยลง   เพราะสารโซเดียมในเกลือจะทำให้ร่างกายกักน้ำไว้มากขึ้น อันเป็นสาเหตุให้ความดันโลหิตสูงได้

 6. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

                        อาหารที่รับประทานได้โดยไม่จำกัดปริมาณ

 1. ซุปใสไม่มีไขมัน

 2. น้ำอัดลมประเภทไดเอต (diet)

 3. น้ำโซดา

 4. ชา กาแฟ

 5. ซอสมะเขือเทศ

กลับสู่ การดูแลรักษาเบื้องต้น

กลับสู่ โรคเบาหวาน