Make your own free website on Tripod.com

การดูแลรักษาเท้า

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ควรมีการดูแลรักษาเท้าดังนี้

  1. ล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่ธรรมดาทุกวัน เช็ดให้แห้ง โดยเฉพาะบริเวณซอกเท้าอย่าถูแรงๆ

  2. ตรวจดูเท้าอยู่บ่อยๆ ว่ามีเล็บขบ แผลเสี้ยนหนามตำอยู่ ตุ่มพองใส ผัวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือคล้ำลง

  3. ระวังเวลาตัดเล็บเท้า อย่าให้ถูกเนื้อ ควรตัดเล็บออกตรงไม่โค้ง

  4. ออกกำลังเท้าและขาเพื่อให้เลือดไหลเวียนดี โดยมีวิธีการดังนี้

                        Bullet1.gif (122 bytes)    นอนราบยกขาสูงตั้งฉากกับลำตัวนานครึ่งนาที

                        Bullet1.gif (122 bytes)     ห้อยขาที่ขอบเตียงนานครึ่งนาที แล้ววางขาพักบนเตียงในแนวราบครึ่งนาที

                        Bullet1.gif (122 bytes)      ทำอย่างนี้สลับกัน 6 - 7ครั้งเป็นประจำทุกวัน

                        Bullet1.gif (122 bytes)       หรืออาจออกกำลังกายด้วยการเดินมากๆ ก็ได้

      5.    อย่าประคบเท้าด้วยของร้อนๆ

      6.    อย่าแกะหรือตัดตาปลา หรือหูด ลองแช่เท้าด้วยน้ำสบู่ แล้วใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาด ขัดเนื้อที่หนาออกเบาๆ

      7.    อย่าเอาเข็มบ่งหนังที่พองเป็นตุ่มใส

      8.    อย่าเดินเท้าเปล่านอกบ้าน

      9.   ระวังของมีคม การสะดุดของแข็ง เหยียบหนามหรือของร้อนๆ

      10.   อย่าสวมรองเท้าที่คับ หรือถุงเท้าที่รัดแน่นจนเกินไป

กลับสู่ การดูแลรักษาเบื้องต้น

กลับสู่ โรคเบาหวาน