Make your own free website on Tripod.com

อาการ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะมีอาการ กล่าวคือ

 1. ปัสสาวะบ่อย และมีปริมาณมาก เนื่องจากกระบวนการกรองน้ำตาลในเลือดที่สูงมากออกมาทางปัสสาวะ โดยไตจำเป็นต้องดึงน้ำออกมาด้วย

 2. ปัสสาวะมีรสหวาน   มีมดขึ้นปัสสาวะ

 3. กระหายน้ำ ดื่มน้ำมาก เป็นผลจากการที่ร่างกายเสียน้ำไปจากการปัสสาวะบ่อยๆ

 4. หิวบ่อยและรับประทานจุ เนื่องจากร่างกายขาดพลังงานจึงทำให้รู้สึกหัวบ่อยและรับประทานจุ

 5. น้ำหนักลด ผอมลง เนื่องจากในภาวะที่ร่างกายขาดอินซูลิน ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดออกมาใช้ได้ ร่วมกับการขาดน้ำจากการปัสสาวะบ่อย

 6.   เป็นแผล ฝีง่าย แต่รักษายาก

 7. ตาพร่ามัว ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย

 8. ชา หรือปวดแสบปวดร้อนตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้า

 9.   คันตามผัวหนัง โดยเฉพาะอวัยวะเพศ มีตกขาว  

และโรคเบาหวานแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

 1. เบาหวานประเภทพึ่งอินซูลิน   หรือเบาหวานในเด็ก มักมีอาการแรกพบค่อนข้างรุนแรง ผู้ป่วยต้องได้รับการฉีดอินซูลินตามกำหนด

 2. เบาหวานประเภทไม่พึ่งอินซูลิน หรือเบาหวานในผู้ใหญ่ มักมีอาการแรกพบค่อนข้างเล็กน้อย หรือไม่มีอาการเลยก็ได้       ผู้ป่วยอาจควบคุมอาหารอย่างเดียวโดยไม่จำเป็น      ต้องใช้อินซูลิน หคือใช้ยารับประทาน บางรายต้องใช้อินซูลินฉีดด้วย  

กลับสู่ โรคเบาหวาน