Make your own free website on Tripod.com

สาเหต

                    เบาหวานมีสาเหตุจากการที่ร่างกายขาดอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากตับอ่อน มีหน้าที่ช่วยในการเผาผลาญน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงาน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด    เบาหวานมีได้อีกหลายประการ เช่น

  1. กรรมพันธุ์

  2. ความอ้วน เนื่องจากในคนอ้วนเนื้อเยื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินออกฤทธิ์ได้น้อยลง

  3. สูงอายุ ตับอ่อนจะสังเคราะห์และหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยลง

  4. ตับอ่อนได้รับความกระทบกระเทือน

  5.   การติดเชื้อไวรัสบางชนิด       

  6. ยาบางชนิด

  7. ความเครียดา เพราะมีผลไปกระตุ้นให้มีการหลั่งของฮอร์โมนหลายตัวในร่างกาย ซึ่งขัดขวางการทำงานของอินซูลิน

  8. การตั้งครรภ์   โดยเฉพาะผู้มีอายุมาก เช่น เกิน 30 ปี เพราะขณะตั้งครรภ์จะมีฮอร์โมนหลายชนิดที่รกสังเคราะห์ขึ้น มีผลยับยั้งการทำงานของอินซูลิน

  9. หญิงที่คลอดบุตรน้ำหนักเกิน 4 กก. หรือแท้งบุตรบ่อย

  10. คนที่ดื่มสุราเป็นประจำ  

กลับสู่ โรคเบาหวาน