Make your own free website on Tripod.com

สิ่งแปลกปลอมเข้าหู

วัตถุแปลกปลอมเข้าหู

        ให้ตะแคงศรีษะ หันหูข้างนั้นลง ให้ของหล่นออกมา แต่ถ้าไม่ออก ควรไปหาหมอ

แมลงเข้าหู

        อาการ

            ผู้ป่วยจะรู้สึกหูอื้อรำคาญ การได้ยินเสียงอาจเสียไป

        การปฐมพยาบาล

              หยอดหูข้างนั้นด้วยน้ำอุ่นๆ จนเต็ม เพื่อให้แมลงลอยขึ้นมา ถ้ามีประวัติว่ามีหูน้ำหนวกหรือแก้วหูทะลุไม่ใช้น้ำ แต่ถ้าใช้น้ำไม่ได้ผล ใช้แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หยอดลงไปเพื่อให้แมลงตาย และรีบนำส่งโรงพยาบาล