Make your own free website on Tripod.com

ข้อดีของการออกกำลังกายด้วยการเดิน


เพิ่มปริมาณออกซิเจนในสมอง ทำให้สมองหลั่งเอนดอร์ฟินส์ออกมา
เสริมสร้างปอดให้แข็งแรง
กล้ามเนื้อกระบังลมแข็งแรงขึ้น บรรเทาโรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลมอักเสบ
บรรเทาความอยากบุหรี่
ช่วยให้ไม่เกิดแรงกดบนหมอนกระดูกสันหลังมากเท่ากับการนั่ง
ช่วยให้มีการสะสมแคลเซียมมากขึ้น
เสริมสร้างกล้ามเนื้อและเอ็นในเท้าให้แข็งแรง