Make your own free website on Tripod.com

ปวดหัว

จุดที่ใช้แก้อาการ ได้แก่

  1. จุดเฟิงฉือ อยู่ตรงรอยบุ๋มท้ายทอย แนวเดียวกับกกหู ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองกดลงบนจุดเฟิงฉือ ที่เหลืออีก 4 นิ้วกางออกจับหัวให้แน่น ใช้เวลากด 2-3 นาทีหรือนานกว่า

  2. จุดไท่หยาง อยู่ตรงรอยบุ๋มหลังจุดกึ่งกลาง ระหว่างหางคิ้วกับหางตา   ห่างออกไปประมาณ 1 นิ้ว ให้กดนาน 2-3 นาทีหรือมากกว่า โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปตรงจุดไท่หยางทั้งสองข้าง

  3. จุดเหอกู่ อยู่ตรงกล้ามเนื้อสูงสุดระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ เวลาทั้งสองนิ้วแนบชิดติดกัน โดยใช้นิ้วหัวแม่มืออีกข้างหนึ่งกดจุดเหอกู่อีกข้างหนึ่ง นานประมาณ 2-3 นาทีหรือนานกว่านั้น