Make your own free website on Tripod.com

โรคหัวใจอ่อน

          อาการ รู้สึกอ่อนเพลีย เวียนศรีษะง่าย รู้สึกคล้ายจะเป็นลมอยู่เสมอ  (แต่ไม่เคยหมดสติหรือชัก)ใจเต้น ใจสั่น ใจหวิว     อาจจะรู้สึกว่าห้วใจเบาๆลอยๆ กหรือหัวใจหนักและเปลี้ยไปหมด ทำงานอะไรสักนิดหรืออยู่เฉยก็เหนื่อย หายใจขัด หายใจไม่สะดวก หายใจเข้าได้ไม่เต็มที่ หายใจไม่อิ่ม หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย เจ็บแปลบตามหน้าอก อาจมีอาการแน่นท้อง ท้องขึ้นจนต้องเรอและผายลมร่วมด้วย อาจนอนไม่ค่อยหลับ หรือนอนแล้วฝันบ่อยๆ

          สาเหตุ เกิดขึ้นจากความกังวล ความเคร่งเครียด และการพักผ่อนไม่เพียงพอ

           การรักษาเบื้องต้น

  1. พยายามอย่าอยู่ว่าง หางานที่เพลิดเพลินหรือที่ชอบทำ หรืออาจจะออกกำลังกายโดยเริ่มทีละน้อย แล้วค่อยเพิ่มทีละเล็กน้อย
  2. พยายามทำจิตใจให้สงบ
  3. พยายามออกไปช่วยทำงานให้แก่สาธารณสถาน  
  4. ถ้ามีสาเหตุจากโรคเรื้อรัง นอกจากจะให้แพทย์รักษาโรคเรื้อรัง ก็ควรทำจิตใจให้สงบ

        กลับสู่ โรคหัวใจ