Make your own free website on Tripod.com

ไข้หวัดใหญ่

อาการ

            มักจะเกิดทันทีด้วยอาการไข้สูง หนาวๆ ร้อนๆ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก (โดยเฉพาะที่กระเบนเหน็บ ต้นแขนต้นขา) ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาการ ขมในคอ อาจมีอาการเจ็บในคอ คัดจมูก น้ำมูกใส ไอแห้งๆ จุกแน่นในท้อง บางรายอาจไม่มีอาการคัดจมูกหรือเป็นหวัดเลยก็ได้ อาการไข้มักเป็นอยู่ 2-4 วัน แล้วค่อยๆลดลง อาการไอและอ่อนเพลียอาจจะเป็นอยู่ 1-4 สัปดาห์ และบางคนแม้เมื่อหายแล้วก็ตาม อาจมีอาการวิงเวียนเหมือนเมารถเมาเรือ เนื่องจากการอักเสบของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นใน

การดูแลรักษา

  1. ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับอาการไข้

  2. ถ้าคัดจมูก กินคลอร์เฟนิรามีน หรือใช้หอมแดงต้มน้ำสูดเอาไอ

  3. ถ้าไอแห้งหรือไอคันคอ จิบยาแก้ไอหรือยาละลายเสมหะ หรือใช้มะนาวฝานบางๆจิ้มเกลืออม แต่ถ้าไอมีเสลดเหนียวหยุดจิบยาแก้ไอ ให้ดื่มน้ำอุ่นมากๆ อาจให้กินยาละลายเสมหะ หรือใช้ใบเหนียดคั้นเอาน้ำกิน ครั้งละ 2 ช้อนชา

  4. ถ้าน้ำมูกข้นเหลืองหรือเขียว หรือไอมีเสลดเหลืองหรือเขียว กินยาปฏิชีวนะ เช่น เตตร้าซัยคลิน เพนวี ถ้าน้ำมูกใสไม่ต้องกิน

  5. ถ้าเป็นในเด็กเล็ก ให้ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับอาการไข้ กินยาแก้หวัดขับเสมหะ วันละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1  ช้อนชา แต่ถ้ามีน้ำมูกข้นเหลืองหรือเขียว หรือไอมีเสลดเหลืองหรือเขียว กินเพนวี ชนิดน้ำเชื่อม ถ้าน้ำมูกใสไม่ต้องกิน

  6. ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควรเป็นอาหารอ่อนย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก น้ำหวาน เครื่องดื่มอุ่นๆ น้ำผลไม้