Make your own free website on Tripod.com

ภุชงคอาสนะ

การฝึก

  1. นอนคว่ำราบกับพื้น ขาทั้งสองข้างขิดกันตลอดจนถึงเท้า หลังเท้าราบกับพื้น   มือสองข้างอยู่ใต้ไหล่ ปลายนิ้วมือเสมอระดับไหล่

  2. หายใจเข้า พร้อมกับยกศรีษะ หน้า หน้าท้อง ติดต่อกันไปตามลำดับด้วยอาการอันเชื่องช้า โดยใข้แขนช่วยยัน จนกระทั่งแขนทั้งสองข้างเกือบตรง ส่วนล่างของร่างกาย ควรเป็นตั้งแต่ใต้สะดือเป็นต้นไปคงอยู่กับพื้น ขาและเท้าแนบสนิท เงยหน้าขึ้น หลุบตาลงต่ำ หยุดนิ่งในท่านั้น กลั้นหายใจ 3 วินาที

  3. หายใจออก ลดท้อง หน้าอกและหน้าผากลงกับพื้นลงตามลำดับ กลับสู่ท่าที่ 1 ทำอาสนะนี้ 3-5 ครั้ง

ผลจากการฝึก

        ช่วยนวดและเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อส่วนหลัง   ช่วยคลายเครียดก่อนมีประจำเดือน