Make your own free website on Tripod.com

การกดจุดแก้นอนไม่หลับ

อาการนอนไม่หลับแบบเข้าจะหลับยาก

อาการเข้านอนหลับได้ แต่มักตื่นกลางดึก