Make your own free website on Tripod.com

. เวลาเข้านอนจะหลับยาก

            จะมีอาการคือ มีอาการกระสับกระส่าย พลิกตัวไปมาบนเตียงเป็นเวลาหลายชั่วโมง   มีสาเหตุกล่าวคือศูนย์ควบคุมเกี่ยวกับการนอนหลับในสมองถูก    รบกวนจากการทำงานของสมองส่วนอื่น  

            จุดที่ใช้แก้อาการได้แก่

                1. จุดอิ้นถัง อยู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง ให้นวดจุดนี้ลงล่าง

                2. จุดอันเหมียน 2 อยู่ตรงแอ่งเล็กหลังหู เหนือไรผมเล็กน้อย ให้นวดจุดนี้ขึ้นบน โดยกดให้หนักตรงหูซ้าย

                3. จุดจ้าวไห่ เป็นจุดสำหรับสุภาพสตรี เป็นแอ่งเล็กๆอยู่ใต้ตาตุ่มด้านในประมาณ 1 นิ้ว ให้นวดจุดนี้ขึ้นบนและเอียงไปทางด้านหลังเล็กน้อย

                4. จุดเซินไม่ ใช้ได้ผลดีมากในสุภาพบุรุษ มีตำแหน่งอยู่ใต้ตาตุ่มด้านนอก ประมาณ 1-2 นิ้วมือ ให้นวดจุดนี้เข้าหานิ้วเท้า

            จุดบนใบหู ซึ่งต้องกดในเวลาเข้านอนได้แก่

                หูขวา

                    1.อยู่ตรงบริเวณหน้าหู ให้นวดจุดนี้ขึ้นบน

                    2. อยู่ส่วนปลายของใบหูที่ม้วนเข้า ค่อนมาทางตอนล่าง ให้นวดขึ้นบน

                หูซ้าย

                    นวดจุดบริเวณเดียวกับหูขวา แต่นวดในทิศทางตรงกันข้ามกัน

                การกดจุด

                    กดที่ใบหูกับร่างกายสลับวันกัน ทำตอนก่อนเข้านอน นวด 5-10 นาทีทุกวัน จนอาการดีขึ้น และเพื่อป้องกันการกลับมาเป้นอีก ให้นวดสัปดาห์ละครั้ง