Make your own free website on Tripod.com

ศพอาสนะ

การฝึก

        นอนหงายลงกับพื้น หลับตา ขาตรงแยกเล็กน้อยตามสบาย แขนวางไว้ข้างตัวตามธรรมชาติ หงายฝ่ามือขึ้น ศรีษะวางตรงกับลำตัวไม่มีหมอนหมุน จากนั้นขับความคิดต่างๆ ให้ออกจากสมองให้หมดแล้วหายใจเข้าออกช้าๆ พยายามให้ระยะของการหายใจเข้ากับการหายใจออกเป็นไปโดยเท่าเทียมกัน

        จากนั้นตั้งใจคิดผ่อนคลายความตึงเครียดที่หนังศรีษะ หน้าผาก หนังตา รูจมูก ปาก คาง นิ้ว ตามลำดับ จนรู้สึกว่าหมดสิ้นไปอย่างแท้จริง จากนั้นผ่อนคลายความตึงเครียดจากท้องลงไปจนถึงปลายเท้าที่สุด ให้น้ำหนักตัวทั้งหมดวางอยู่บนพื้นโดยเท่าเทียมกัน ให้รู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายฝังจมลงไปในพื้นโดยไม่มีการต้านทานเลย

ผลจาการฝึก

        ผู้ที่นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับ จะได้ผลดีเป็นอันมาก