Make your own free website on Tripod.com

บทนำ

                    การกดจุด คือ คือวิธีบรรเทารักษาอาการเจ็บป่วย ที่ชาวจีนปฏิบัติกันมาหลายพันปี โดยมีวิธีการที่ประกอบด้วย การนวดจุดบนร่างกาย โดยใช้นิ้วมือ

ซึ่งนอกจากจะมีการนวดด้วยมือแล้ว ยังมีการใช้เข็มปักไปยังจุดต่าง หรือที่เรียกว่า การฝังเข็ม ความร้อน เป็นต้น

                    นอกจากกดจุดบนร่างกายแล้วยังมีการกดจุดและฝังเข็มบริเวณใบหูอีกด้วย

                    ชาวจีนค้นพบการกดจุดโดยใช้การนวดหรือแทงเข็มลงบนร่างกายเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ตั้งแต่นั้นมาก็มีการรักษาโรค ด้วยการนวดหรือเคาะตำแหน่งซึ่งเป็นจุดเฉพาะของร่างกาย โดยใช้เข็มหิน ได้มีการรวบรวมการกดจุดและพิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรกในสมัยราชวงศ์จิ้น พ.ศ.243 ส่วนการกดจุดที่ใบหูนั้นค้นพบโดย ด.ร.พอล โนจิเออร์