Make your own free website on Tripod.com

สิ่งแปลกปลอมตกลงไปในกระเพาะอาหาร

    ให้รีบรับประทานขนมปัง ขนมฝรั่ง หรือขนมสาลี่ เข้าไปจำนวนมาก   โดยอย่าให้ยาถ่ายเป็นอันขาด แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล