Make your own free website on Tripod.com

สิ่งแปลกปลอมติดคอ

                    การปฐมพยาบาล

  1. ถ้าเป็นก้างปลาเล็กๆ ให้กลืนน้ำอึกใหญ่ หรือข้าวเป็นก้อนๆ

  2. ถ้าไม่ออกพยายามอย่าเขี่ยหรือดึง

  3. ถ้าเป็นเด็กเล็กให้รีบจับเท้าทั้งสองข้าง ห้อยศรีษะลงแล้วตบกลางหลังแรงๆ เพื่อให้ไอออกมา

  4. ถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ให้ยืนก้มตัวมากๆ และห้อยหัวลง ผู้ปฐมพยาบาล ใช้แขนซ้ายสอดรั้งไว้ ใช้มือขวาตบกลางหลังแรงๆ อาจไอออกมาได้

  5. ถ้ามีการหายใจขัด ช่วยด้วยการผายปอด