Make your own free website on Tripod.com

อาเจียน

จุดที่ใช้แก้อาการ ได้แก่

  1. จุดเน่ยกวาน อยู่ห่างจากเส้นข้อมือ 2 นิ้ว ระหว่างเอ็นทั้งสอง กดเมื่อรู้สึกคลื่นเหียนจะอาเจียน โดยกดจุดนี้ทั้งสองข้าง และกดสักครู่หนึ่งจนกว่าอาการจะดีขึ้น จึงจะหยุดกด