Make your own free website on Tripod.com

อุชชาญี

การบริหาร

  1.     จะเป็นท่ายืน นั่งหรือนอนก็ได้ ความรู้สึกพุ่งตรงไปยังต่อมไทรอยด์

  2. สูดลมหายใจเข้าทางจมูกด้วยการหายใจแบบโยคี นับ 1 ถึง 8

  3. กลั้นลมหายใจนับ 1 ถึง 8 อีกครั้งหนึ่ง

  4. ระบายลมหายใจออกทางปาก ให้ลมผ่านไรฟัน ออกเสียงเหมือนตัว เอส จนอากาศในปอดระบายหมด

  5. เริ่มหายใจเข้าและออกติดต่อกันไป

  6. ทำ 3 ครั้ง

ผลจากการฝึก

        ช่วยให้ต่อมไธรอยด์ที่อ่อนแอกลับมาแข็งแรงยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

        ผู้ที่มีความตื่นเต้นหรือเข้าใจง่าย หรือมีความดันโลหิตสูงมากเกินไปไม่ควรบริหารท่านี้

กลับสู่ การฝึกปราณยาม

กลับสู่ การออกกำลังกาย

กลับสู่ การออกกำลังกายแบบโยคะ