Make your own free website on Tripod.com

วัคราสนะ

แบบที่ 1 การฝึก

  1. นั่งลงบนพื้น เท้าทั้งสองเหยียดตรงไปข้างหน้า

  2. ชักเท้าขวาเข้าหาลำตัว (เข่าตั้ง) จนขาอ่อนแนบติดกับท้องและอกอย่างแรง

  3. ยกเท้าขวาพาดขาอ่อนข้างซ้าย   ให้ฝ่าเท้าขวาวางเต็มพื้น

  4. ฝ่ามือทั้งสองวางพื้น นิ้วมือหันออก กำหนดจิตลงที่กระดูกสันหลัง

  5. หายใจเข้าออกแบบโยคี 3 ครั้งยกเท้าขวาลง วางเหยียดตรงแล้วทำข้างซ้าย    

ผลจากการฝึก

    ทำให้พลังร้อนและพลังเย็นในร่างกายสมดุลกัน

แบบที่ 2 การฝึก     

  1. นั่งลงบนพื้น เท้าทั้งสองเหยียดตรงไปข้างหน้า

  2. ชักเท้าขวาเข้าหาลำตัว (เข่าตั้ง) จนขาอ่อนแนบติดกับท้องและอกอย่างแรง

  3. ยกเท้าขวาพาดขาอ่อนข้างซ้าย   ให้ฝ่าเท้าขวาวางเต็มพื้น

  4. บิดกระดูกสันหลังไปทางด้านขวาพร้อมกับหันหน้าตามไป แขนขวาเหยียดตรงไปข้างหลัง ทอดแขนซ้ายวางลงหน้าเท้าขวา ให้รักแร้ซ้ายดันเข่าขวาไปทางข้างหลัง ก ำหนดจิตลงที่กระดูกสันหลัง

  5. หายใจเข้าออกแบบโยคี 3 ครั้ง แล้วเปลี่ยนไปทำอีกข้างหนึ่ง

ผลจากการฝึก

        ให้ประโยชน์แก่ระบบประสาทในร่างกาย   ทำให้การเดินของโลหิตที่ส่งไปเลี้ยงตามไขข้อสันหลังและประสาทที่แยกแตกออกจากกระดูกสันหลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงสุด               

กลับสู่ โยคะอาสนะ

กลับสู่ การออกกำลังกาย

กลับสู่ การออกกำลังกายแบบโยคะ